Nhan Hoa Nghia 10/10 . 29 đánh giá.


E5AZ / E5EZ / E5CZ loại thông dụng
Click xem hình gốc

E5AZ / E5EZ / E5CZ loại thông dụng

 • Bộ ổn nhiệt loại đa chức năng kích thước 48x48, 48x96, 96x96
 • Màn hình LCD hiển thị LED rỏ ràng dể nhìn
 • Ngỏ vào nhiệt độ thermocouple, Pt100, hồng ngoại hoặc Analog tùy chọn model.
 • Nguồn cấp 100-240VAC±15% hoặc 24VAC/DC±15%
 • Ngỏ ra nhiều lựa chọn tùy model: Relay (contact), transistor (SSR), Analog (4-20mA)
 • Chức năng điều khiển ON/OFF hoặc PID
 • Các chức năng mở rộng có thể gắn card option thêm: Invent, RS-485, Heater-Burnout
 • Tốc độ lấy mẩu cao 250ms, và chức năng hiệu chỉnh tự động (Auto-turning)
 • Kết nối dể dàng với phần mềm CX-Thermo qua cáp USB
 • Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE đạt độ kín mặt tiêu chuẩn IEC IP66
 • Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -10~550C
 • Đạt tiêu chuẩn UL 61010C-1 CSA C22.2 No.1010.1

Một số model thông dụng:

Size: 48x48 (1/16 DIN) 

 • E5CZ-R2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
 • E5CZ-Q2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
 • E5CZ-RM2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5CZ-Q2MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5CZ-C2MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5CZ-R2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5CZ-Q2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5CZ-C2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option

Output card và Option card

Size: 48x96 (1/8 DIN) 

 • E5EZ-R3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
 • E5EZ-Q3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
 • E5EZ-C3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
 • E5EZ-R3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5EZ-Q3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5EZ-C3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5EZ-R3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5EZ-Q3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
 • E5EZ-C3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option

Output card và Option card

 • E53-AZ01: Card option truyền thông RS-232 
 • E53-AZ03: Card option truyền thông RS-485 
 • E53-AZB: Card option Event 

Size: 96x96 (1/4 DIN) 

 • E5AZ-R3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
 • E5AZ-Q3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
 • E5AZ-C3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
 • E5AZ-R3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
 • E5AZ-Q3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
 • E5AZ-C3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
 • E5AZ-R3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
 • E5AZ-Q3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
 • E5AZ-C3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option

Output card và Option card

 • E53-AZ01: Card option truyền thông RS-232
 • E53-AZ03: Card option truyền thông RS-485
 • E53-AZB: Card option Event

 


  Tài liệu sản phẩm

Sản phẩm mới